Privacy Verklaring

                       PRIVACY VERKLARING  Amir-Massages

 

Amir-Massages gevestigd en kantoorhoudende te Hardinxveld Giessendam (3371ST)  aan de Rijnstraat 5, hierna te noemen “Atie Boer/ Amir-Massages” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Amir- Massages verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Amir-Massages u over de manier waarop Amir-Massages uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door

Amir- Massages worden aangeboden op Amir-Massages.

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de

verwerking daarvan

 

1. Persoonlijk

Amir-Massages gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke

winkelervaring te bieden. Amir-Massages past wat u op Amir- Massages ziet aan op

uw interesses. Amir-Massages gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van

eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel

Amir-Massages verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel

van het bezoeken van Amir- Massages, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u

toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Amir-massages gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen.

Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website.

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Amir- Massages

3. Bestelling

Voor uw bestelling heeft Amir-Massages uw naam, e-mailadres, adres(sen),

betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Amir-Massages verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

Als u op Amir- Massages bij een externe verkoper bestelt, geeft Amir-Massages uw

gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Amir-Massages  dat doet.

4. Uw account

In uw account op Amir- Massages slaat Amir-Massages onder andere de volgende

informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, opgegeven informatie en interesses, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice

U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Amir-Massages registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Amir-Massages gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Amir-Massages heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Amir-Massages samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Amir-massages meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via email.

7. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Amir-Massages over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Amir-Massages bij houden bij

wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen

Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Amir-Massages om uw naam,

adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen

Op basis van uw eerdere bezoeken aan Amir-Massages houdt Amir-Massages uw

winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Amir-massages haar aanbod

aan u daarop aanpassen. Amir-Massages gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres

en informatie over eerdere aankopen.

10. Verbetering van diensten Amir-Massages

Amir-Massages kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te

vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Amir-Massages uitvoeren, geeft Amir-Massages uw e-mailadres

aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

Amir-Massages gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en

tegen te gaan. Zo nodig overhandigt Amir-Massages uw gegevens als vermeld

onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Amir-Massages uw gegevens als

vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Amir-Massages uw kredietwaardigheid toetsen. Amir-Massages kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Amir-Massages uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

13. Kopen bij externe verkopers

Op Amir-Massages bieden ook andere verkopers hun aanbod aan. Als u producten van een externe verkoper op Amir- Massages, kun u contact met die externe verkoper opnemen via 06 12467297 . Amir-Massages slaat de berichten, die u aan die verkoper stuurt, op om te kunnen reageren op vragen of problemen, het gedrag van de externe verkopers te kunnen bijhouden en het aanbod op Amir- Massages te kunnen verbeteren.

14. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Amir-Massages deze gegevens net zoals die van andere klanten van Amir-Massages .

15. Social media

Op sommige plekken op Amir- Massages, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Amir- Massages krijgt geen toegang tot uw social media-account.

16. Andere doeleinden

Tot slot kan Amir-Massages uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals

specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Amir-Massages geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Amir-Massages voor de in deze Privacy

Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Amir- Massages een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Amir-Massages op grond van een wettelijke plicht gehouden is

persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Amir-Massages maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik

van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Amir- Massages ontvangt.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar atie@amir-massages.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Amir-Massages tijdens een lopende sessie gebruik maakt van

first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Amir- Massages werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Amir-Massages

1. Amir-Massages heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden

van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Amir-Massages verwerkt ten behoeve van Amir- Massages. Amir-Massages accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Amir-Massages bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12

maanden na uw laatste bezoek aan Amir- Massages, tenzij Amir-massages op

grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Amir-Massages behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te

passen. Elke aanpassing zal via Amir- Massages bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Amir- Massages gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Amir- Massages in de gaten.

De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.

Rijnstraat 5

3371 ST Hardinxveld Giessendam

Tel: 06 124 672 97

Email: atie@amir-massages.nl

 

  • Facebook Social Icon